ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด ดำเนินธุรกิจ มากว่า 30 ปี  โดยได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน AIS Shop และ Brand Shop ได้แก่ AIS, AIS Telewiz, AIS Buddy, IBIZ Shop, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei, Vivo, Realme, Wiko ในด้าน ไอโอที,ไอโอทีโซลูชั่น,โทรศัพท์มือถือ,ไอที และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เรามีช่องทางจำหน่าย ครอบคลุมทั้งค้าปลีก ค้าส่ง และออนไลน์ ผ่านทาง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ   และ บนแพลตฟอร์มออนไลน์  นอกจากนี้เรายังมีการรับประกันสินค้า และบริการหลังการขายที่ ครบวงจร

ปัจจุบันธุรกิจของเราให้บริการลูกค้าครอบคลุม ทุกกลุ่ม ทั่วประเทศ โดยมีช่องทางดังนี้

  1. การให้บริการออฟไลน์
  • เรามีร้าน IBIZ Shop จำนวน 21 สาขา ทั่วประเทศ ศูนย์กระจายสินค้า  3 สาขา
  • เรามีร้านแบรนด์ช็อป  101 สาขาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น AIS Shop 32 สาขา, Samsung Shop 34 สาขา, Xiaomi Shop 10 สาขา, Oppo Shop 10 สาขา, Huawei Shop 10 สาขา, Vivo Shop 2 สาขา, Realme 1 สาขา และ Wiko Shop 1 สาขา
  1. การให้บริการออนไลน์
  • เรา จำหน่าย สินค้าโทรศัพท์,สินค้าไอโอที,ไอโอทีโซลูชั่นและสินค้าอื่นๆ ผ่านทางแพล็ตฟอร์มออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์ www.ibizplusnetwork.co.th, Facebook Page, Line@